astadan

z. Yavaşcadan, səsi çıxmadan, səs çıxarmadan. Astadan danışmaq. Astadan gülmək. – Qəhrəman astadan zümzümə etməyə başladı. Ə. Vəl.. Cuma astadan soruşdu: – Gədə hanı?. . Ə. Ə..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Look at other dictionaries:

  • cənsiməx’ — (Qazax) astadan hürmək. – Muradın itdəri savaxdan cənsiyer …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • hınrımax — (Ağdaş) astadan kişnəmək. – At elə kin, yemək görür, başdıyır hınrımağa …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • hoxrammax — (Daşkəsən) astadan kişnəmək. – Ata arpa vereydim, indi də aparanda hoxrandı; – At ajıf hoxraney, apar ona birəz ot at …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • oxrammax — I (Ağdam, Ağdərə, Başkeçid, Borçalı, Gədəbəy, Qazax) astadan kişnəmək. – Ə:, atıη oxraner (Borçalı); – Qarınnarı arpadan do:yuf də:nə yaman oxraney atdar (Gədəbəy) II (Cəbrayıl, Çənbərək) ağlamaq. – Sitara:n qızı ölüf, yazıx yaman oxranırdı… …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • oxrannamax — (Başkeçid, Borçalı, İsmayıllı, Qazax) astadan kişnəmək. – Allah biler nə var kı, bu at belə oxranner (Qazax); – Nə varsa, at yaman oxrannıyır (İsmayıllı) …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • astaca — bax astadan. Qapını astaca döymək. – Furqon astaca cırıldayırdı. M. İ …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • aşağa — 1. is. Bir şeyin dibinə, yerə ən yaxın olan hissəsinə tərəf, alt (yuxarı ziddi). Dirəyin aşağısı çürümüşdür. // Sif. mənasında. Aşağı mərtəbə. Dirəyin aşağı tərəfi. // is. Altlıq. Heykəlin aşağısı. 2. zərf Yerə doğru, aşağıya doğru. Aşağı enmək.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • aşağı — 1. is. Bir şeyin dibinə, yerə ən yaxın olan hissəsinə tərəf, alt (yuxarı ziddi). Dirəyin aşağısı çürümüşdür. // Sif. mənasında. Aşağı mərtəbə. Dirəyin aşağı tərəfi. // is. Altlıq. Heykəlin aşağısı. 2. zərf Yerə doğru, aşağıya doğru. Aşağı enmək.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • dodaqucu — z. Ürəksiz, istəmədən, həvəssiz. Dodaqucu salam vermək. – Zeynəb dodaqucu gülümsəyib Rüstəm kişini süzdü. M. İ.. Gülsənəm arvad dodaqucu gülümsədi, gözlərini yerə dikdi, astadan köksünü ötürdü. M. Hüs …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ehmaldan — z. Yavaşdan, astadan, yavaş, asta, üsulluca. Ehmaldan danışmaq. – Bəhram məktubu büküb gərəksiz bir vəsiqə kimi kitabların üstünə tulladı və çox ehmaldan dilləndi. . Ə. Vəl …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.